Maastricht - Maastricht - De Ridder

Dit project is in zijn geheel uitverkocht.

De Ridder brouwerij wordt getransformeerd naar een woonlocatie in het Topsegment!

Mulleners Vastgoed heeft een plan ontwikkeld voor de herontwikkeling van de voormalige brouwerij De Ridder aan de Oeverwal te Maastricht. Het plan voorziet in de transformatie van deze historische brouwerij tot een woongebied, gecombineerd met kleinschalige horeca, waarbij Rijks- en gemeentelijke monumenten worden gehandhaafd en gerespecteerd.

Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de Oeverwal en de bestaande woningen langs de Oeverwal, aan de noordzijde door de achterzijden van de percelen aan de Wycker Pastoorsstraat, aan de oostzijde door de achterzijden van de percelen aan de Rechtstraat en aan de zuidzijde door de Wycker Heidenstraat.